Sanastoa

Alla tontin myyntiin ja kiinteistökauppaan liittyvää sanastoa.

Sanastoa

Alla kiinteistöä myydessä yleisimmin käytetty termistö (Helsinki, Espoo, Vantaa). Huomaa, että monet tiedot saattavat muuttua tämän kirjoittamisen jälkeen, tarkista aina sen hetkisen termistön merkitys välittäjältä.

 • Kiinteistö tarkoittaa maapohjaa, puhekielessä tontti. Kiinteistö ei ole rakennus.

 • Esisopimus laaditaan, koska ilman sitä kaupan osapuolilla on mahdollisuus vetäytyä kaupasta ilman sanktioita. Kiinteistöjen kauppaa säätelevä laki Maakaari ei tunne ostotarjouksen käsitystä, vaan kiinteistökaupassa puhutaan esisopimuksesta. Esisopimuksen sekä varsinaisen kauppakirjan tulee vastata ehdoiltaan toisiaan.
 • Hallinnanjakosopimus on kiinteistölle tehty asiakirja, jossa käydään läpi kiinteistön omistajien vastuut ja velvoitteet. Tehdään yleensä silloin, kun kiinteistöllä on useita rakennuksia, joilla on eri omistaja.

 • Kiinteistörekisteriote on asiakirja, josta näkee kiinteistön muodostamisen historian, mikä kaava on käytössä, onko kiinteistölle luotu rasitteita tai annettu oikeuksia.

 • Kiinteistön muodostamisketju (kiinteistörekisteriote) kertoo mistä kyseinen kiinteistö on lohottu aiemmin. Muodostamisketju ei aina näy otteessa, mutta usein isommasta tilasta lohotut useat pienet tontit jäävät otteelle merkinnäksi muodostamisketjuna.

 • Kiinnitys tarkoittaa että, kun panttikirja annetaan pankille lainan vakuudeksi, on panttikirja tällöin kiinnitettynä. Panttikirjan kiinnitystila tarkoittaa, että myös kiinteistö on kiinnitettynä, eikä sitä voi myydä ellei kiinnitystä vapauta. Kiinnityksen voi myös siirtää ostajalle, mutta ostajan ei tulisi siihen suostua ja yleensä pankit edellyttävät, että pantit vapautetaan kaupanteossa.

 • Kaupanteossa allekirjoitetaan kiinteistön kauppakirja, luovutetaan panttikirjat ja maksetaan kauppasumma. Kaupanteossa tarvitaan kaupanvahvistaja, jonka tehtävä on tarkistaa kaupan osapuolten henkilöllisyys.

 • Kaupanvahvistaja vahvistaa kiinteistön kauppakirjat ja muut luovutuskirjat. Kaupanvahvistajan on oltava läsnä kiinteistönluovutuksessa luovutuskirjaa allekirjoitettaessa, ja hän varmistaa osapuolten henkilöllisyyden. Myös esisopimus vaatii kaupanvahvistajan todistuksen. Kaupanvahvistaja maksaa yleisimmin 120-150 euroa. Hinnasto löytyy maanmittauslaitoksen nettisivuilta. Kaupanvahvistajia ja niiden hinnoittelua määrää laki.

 • Lainhuutotodistus on asiakirja, josta näkee omistajien tiedot. Lainhuuto tarkoittaa tontin omistusoikeuden rekisteröimistä Maanmittauslaitoksen ylläpitämään lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin.

 • Maakaari on tontin ja muiden kiinteistöjen kauppaa säätelevä laki.
 • Määräala on kiinteistöstä lohkottava alue, josta muodostetaan oma tontti.
 • Määräosa on hallinnanjakosopimuksella jaettu alue, jota ei voi rekisteröidä omaksi tontiksi.
 • Panttikirjaa tarvitaan, kun haetaan lainaa pankista rakentamista varten, korjaamista varten tai annettaessa kiinteistö vakuudeksi jotain muuta ostettaessa.
 • Rakennus on asuinrakennus, saunarakennus, autotallirakennus tai jokin muu rakennus. Vaja, jolla ei ole perustuksia on kevyt rakennelma, eikä se ole rakennus. Sama koskee joitain muita piharakennuksia, kuten ulkokäymälää ja myös joitakin pihasaunoja.
 • Rasite vs. Oikeus (kiinteistörekisterissä) tarkoittaa esimerkiksi sitä, että naapuri (oikeutettu) on joutunut vetämään putket kiinteistön maan alla (rasitettu) tai naapuri (oikeutettu) voi käyttää olemassa olevaa tietä (rasitettu). Rasite voi tarkoittaa myös, että naapurin (oikeutettu) postilaatikko tai roska-astia on kiinteistöllä ja siitä koituu rasite eli naapurille oikeus.
 • Rasitustodistus on asiakirja, josta näkee lainojen vakuudeksi annettavat panttikirjat eli kiinnitykset sekä vallintarajoitukset.
 • Vaaranvastuu tulee siirtyä kaupanteossa, koska vain omistaja voi vakuuttaa kiinteistönsä ja vain omistaja voi vakuutusyhtiöiden mukaan olla korvauksen saaja vahingon sattuessa.

 • Vallintarajoitus tulee voimaan, kun kiinteistö on esimerkiksi ulosmitattu, sillä on lesken elinikäinen hallinta-oikeus tai jokin muu omistajasta riippumattoman tahon oikeus.

 • Vapautuminen tulee sopia kauppakirjassa. Vapautuminen on se hetki, jolloin kiinteistöön liittyvät avaimet luovutetaan ostajalle ja myyjä luovuttaa kiinteistön hallinnan ostajalle. Yleensä sovitaan myös, että ostaja ottaa vapautumisesta alkaen vastuun myös ylläpitokustannuksista, kuten vesi ja sähkö.

Kaavoista

 • Vain asemakaavan alueilla on viralliset kaavamääräykset.

 • Kaavassa voidaan kertoa minkälainen julkisivu tulee olla tai paljonko katon kaltevuuden tulee olla. Kaavassa määritellään myös tarvittavat pysäköintipaikat ja istutusalueet. Kaavakartassa näkyy yleensä ainakin tehokkuuden e-luku, moneenko kerrokseen voidaan rakentaa ja mikä on kaava-alueen kaavamerkintä (AO, AOR, A, jne).

 • Yleiskaava, osayleiskaavan ja rantakaavan alueilla kaavat ovat suuntaa-antavia ja useinmiten rakennusvalvonnan oman harkinnan mukaisen päätöksen alaisia.
 • Asemakaavan alueella kaavamääryksessä lukee mitä alueella voidaan rakentaa.
 • Tehokkuus tontille lasketaan e-luku x tontin pinta-ala. Tehokkuudesta lasketaan tontille suurin sallittu kerrosala. Puhekielessä e-luvusta puhutaan usein rakennusoikeutena.
 • Kerrosala, lyhennettynä k-m2, on rakennusoikeuden määrä, jossa on ulkoseinät mukaan laskettuna. Huoneistoon liittyvät pinta-alat ilmoitetaan pelkästään m2 tai m3 (harvemmin).

Yleisimmät kaava-aluemerkit:

 • A = asuinrakennusten korttelialue (Alueen yleisen ilmettä soveltaen voidaan rakentaa 1-2 asuntoisia taloja tai rivitaloja tai jopa luhtitaloja, joissa paljon pieniä asuntoja)

 • AO = erillispientalojen korttelialue (1-2 asuntoisten pientalojen korttelialue)

 • AOR = rivi- ja muiden kytkettyjen rakennusten korttelialue (voidaan alueen yleisen ilmeen mukaan rakentaa myös 1-2 asuntoisia pientaloja)

 • Johtokartasta näkyy missä maan alla kulkee vesijohdot, viemäriputket ja liitoskohdat. Mikäli sähköjohdot menevät alueella maan alla, niin nekin näkyvät johtokartassa, muussa tapauksessa sähköjohtojen sijainti tulee selvittää alueella toimivalta energialaitokselta.

 • Verkkokartasta näkyy tele- ja nettilinjat sekä joissain alueissa myös sähköjohdot.

Vaikka mediassa kirjoitetaan, että rakennusliikkeet jarruttelevat uusien asuntojen rakentamista niin pientalomarkkinoilla buumi on yhä käynnissä ja tietyissä paikoissa jopa kiihtymään päin. Pääkaupunkiseudulla kaikille halukkaille ei tontteja riitä ja voidaan puhua jopa tonttipulasta. Kehittämällämme tehokkaalla myyntityökalulla saadaan tontista parempi hinta. Myyntitavastamme on saatu kiitosta asiakkailtamme. Otathan yhteyttä ohessa olevalla yhteystietolomakkeella, niin muutetaan sinunkin tonttisi rahaksi. Jätä tonttisi myynti meille ja keskity rentoutumiseen.